Regelgeving

De helpende, zorg is als zelfstandige vrijgesteld van btw. Aangezien ik over een btw-nummer beschik, zal ik aan de Belastingdienst voorleggen dat ik ben vrijgesteld van btw. De Belastingdienst kan dan beslissen om deze te laten vervallen. Vrijgesteld zijn van btw betekent dat ik geen Omzetbelasting hoef te betalen en geen voorbelasting hoef terug te vragen.

Eenmanszaak, btw, wet en regelgeving waarmee ik te maken heb als ondernemer

Ik ben als eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Dit is de eenvoudigste rechtsvorm, en de meest gebruikte. Dit betekent dat er maar één persoon eigenaar is en verantwoordelijk voor het bedrijf. Dat maakt het juridisch eenvoudig.

De eenvoudigheid en de belastingvoordelen (je komt als aanmerking voor diverse aftrekposten bij aangifte Inkomstenbelasting) zijn de belangrijkste voordelen, het belangrijkste nadeel is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf.

 

Als ZZP’er in de zorg heb ik te maken met diverse andere wet -en regelgeving. Het gaat hier om de wet en regelgeving voor de cliënt. Uit deze gelden word ik als zorgondernemer betaald voor mijn werkzaamheden.

 

Wet bescherming persoonsgegevens.: als ZZP’er in de zorg beschik ik over vele gevoelige persoonsgegevens. Het is belangrijk dat de client weet hoe ik hier ik hier mee omga en dat ik er op een betrouwbare manier mee omga. Om deze reden verstrek ik een privacyverklaring en laat ik een verwerkersovereenkomst ondertekenen. En zorg ik voor een actueel verwerkingsregister.

 

WKKGZ: Als verzorgende moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het doel van de wet is om de rechtspositie van de client te verbeteren. Belangrijke punten van de WKKGZ zijn:

 

De patiënt heeft recht op informatie over de prestaties van de zorgaanbieders

Medische missers moeten verplicht gemeld worden aan de patiënt

Zorgaanbieders zijn verplicht om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken.

Het KIWA-keurmerk helpt mee om als helpende, verzorgende te voldoen aan de WKKGZ. Afsluiten van het KIWA-keurmerk is nodig.

Eigenaar

Telefoonnummer

06-57721062

Telefoonnummer

info@specialneedcare.nl