Diensten

Tijdens mijn opleiding 2004 heb ik geleerd hoe ik ouderen, zieken of mensen met een lichamelijke beperking help met dagelijkse dingen, zoals koken, administratie of persoonlijke hygiëne. Ik heb hiervoor praktijklessen, colleges voor gevolgd op roc. Ik heb tijdens mijn 2 jarige stage, stage gelopen bij de doelgroep ouderen met dementie, zodat je voorbereid bent op alle situaties. Hierna heb ik er nog enige tijd gewerkt mede als in de thuiszorg, als in de revalidatie voor ouderen. Tijdens mijn studie, jarenlange werkervaring heb ik ook geleerd hoe ik mensen begeleidt.

Huishoudelijk hulp

In de thuis situaties biedt ik ook zo nodig hulp bij het huishouden, koken, de was doen.

Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren

Als helpende,- verzorgende ondersteun ik clienten bij zelfstandig functioneren van zelfstandigheid bij onder andere: ouderen, clienten die revalideren, chronisch zieken of clienten met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Dit betekend dat ik de clienten zoveel mogelijk zelf laat doen bij de basis zorg. En biedt enkel de zorg waar nodig is.

Ondersteunen bij persoonlijke zorg

Als helpende,- verzorgende ondersteun ik clienten bij persoonlijke zorg bij onder andere ouderen, clienten die revalideren, chronisch zieken of clienten met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Ook hier biedt ik enkel de zorg waar nodig is.

Zelfredzaamheid van de zorgvrager

Als helpende,- verzorgende stimuleer ik dat de client, zorgvrager de zelfredzaamheid te bevorderen bij onder andere ouderen, clienten die revalideren, chronisch zieken of clienten met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Hierin stimuleer ik dat de client, zorgvrager de zelfredzaamheid te bevorderen, voorlichting, advies en instructie.

Begeleiden bij emotionele verwerking

Een luisterend oor bieden, positieve aandacht schenken en waar nodig emotionele hulp bieden.

Communicatie met mantelzorg en familie

Als ondernemer heb ik direct contact met de cliënten en patiënten, met hun familieleden, maar ook als in de zorginstellingen werk ik wel in team zoals met onder andere de dokter en verpleegkundige. Dit om de zorg te blijven waarborgen,- continueren,- op pijl te houden betreft de zorg die ik verleen aan de clienten en patiënten

Verpleegtechnische handelingen

Momenteel heb ik de cursus medicatie verstrekken en veiligheid behaald. Hiermee kan ik naast mijn huidige functie ter ondersteuning van het team ook de medicatie verstrekken aan de clienten,- patiënten. Dit zal ik 2 jaarlijks moeten herhalen om zo op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Kennis van diverse doelgroepen

Somatiek, geriatrie, revalidatie, thuiszorg en ouderen.

Kennis van diverse ziektebeelden

ALS, Ms, Dementie, Alzheimer, Diabetes, Parkinson, Osteoporose, COPD, Korsakov, Hartfalen, Hersenletsel, beroerte psychische,- psychiatrische problemen.

Wat kan ik voor u betekenen?